O mnie

kardiolog katowice

W roku 2004 ukończyłem Wydział Lekarski w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2007 roku jestem zatrudniony na stanowisku asystenta w III Oddziale Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca w Katowicach – Ochojcu. Posiadam specjalizację z zakresu kardiologii. Moje doświadczenie zawodowe bazuje na wieloletniej pracy w Oddziale Klinicznym, gdzie stale mam kontakt z różnorodnymi, często bardzo złożonymi problemami kardiologicznymi.

Jako pracownik naukowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz uczestniczę w wielu projektach badawczych. Pracując w Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskałem stopień doktora nauk medycznych. Przedmiotem mojej rozprawy doktorskiej były małe komórki macierzyste serca (cVSELs) zaangażowane w procesy regeneracji mięśnia sercowego człowieka.

Należę do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jestem współautorem kilku rozdziałów w książkach oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wielokrotnie przedstawiałem wyniki swoich badań na spotkaniach i konferencjach naukowych w Polsce i za granicą.

Od kilku lat diagnozuję i leczę pacjentów w Przyklinicznej Przychodni Kardiologicznej Szpitala w Katowicach – Ochojcu. Zajmuję się przede wszystkim diagnostyką nieinwazyjną chorób układu krążenia. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Od roku 2015 prowadzę Prywatny Gabinet Kardiologiczny.