Pierwsza wizyta u kardiologa

Przed wizytą w Gabinecie Kardiologicznym należy zwrócić uwagę na kilka zagadnień, o które najpewniej zapyta kardiolog.

1) Dolegliwości bólowe w klatce piersiowej

Pacjenci z dolegliwościami bólowymi w klatce piersiowej powinni obserwować sytuacje, w których pojawiają się te dolegliwości. Ważne jest, czy ból występuje tylko podczas wysiłku fizycznego, czy także w spoczynku, jak duży wysiłek powoduje pojawienie się dolegliwości, jak długo trwają i w jakich okolicznościach ustępują (samoistnie, po lekach przeciwbólowych czy zażyciu nitrogliceryny).
Ważne kiedy po raz pierwszy pojawiły się te objawy, jak często występują (np. 1x dziennie, 1x na tydzień, przy każdym wysiłku o określonym natężeniu) oraz czy pacjent obserwuje progresję objawów. Jeśli ból występuje w spoczynku ważne jest, jak długo trwa, czy głębokie oddechy, kaszel lub ruchy klatki piersiowej (np. skłony, ruchy na boki) nasilają dolegliwości lub pozostają bez wpływu.
Dla badającego lekarza istotne będzie umiejscowienie bólu oraz ewentualne miejsca, do których ból może promieniować (np. szyja, bark, lewa kończyna górna czy brzuch).
Ważne jest również czy dolegliwościom towarzyszą dodatkowe objawy (np. wysokie ciśnienie, arytmia, duszność, nudności, zawroty głowy).
Jeśli pacjent przebył zawał, warto zaobserwować, czy aktualne dolegliwości mają podobny charakter do tych około zawałowych, ale o mniejszym nasileniu, czy być może są zupełnie inne.

2) Duszność

Pacjenci z dusznością podobnie, jak w przypadku dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, powinni obserwować sytuacje, w których pojawia się duszność.
Dodatkowo należy zwrócić uwagę czy duszność zmniejsza się po przyjęciu pozycji siedzącej lub stojącej, a nasila się w pozycji leżącej. Czy podczas snu duszność wybudza chorego, czy lepiej mu spać w pozycji półsiedzącej lub z kilkoma poduszkami pod głową.
Ważne w przypadku duszności będą pytania o aktualne lub przebyte choroby układu oddechowego zwłaszcza taki, jak przewlekłe choroby oskrzeli czy rozedma.
Należy zaobserwować czy występują obrzęki kończyn dolnych lub chory przybrał na wadze w ostatnim czasie – jeśli tak, to ile i w jakim okresie.

3) Arytmia

Arytmia (zaburzenia rytmu serca) często nie jest odczuwana przez pacjenta. Zdarza się, że o niemiarowej pracy serca pacjent dowiaduje się przypadkowo podczas wizyty u Lekarza POZ lub podczas pomiaru ciśnienia tętniczego automatycznym ciśnieniomierzem, który alarmuje o wystąpieniu arytmii. Zdarza się również, że pacjent dokładnie wie, kiedy serce zaczyna pracować niemiarowo.
Ważne, aby zwrócić uwagę na okoliczności pojawienia się arytmii – spoczynek, wysiłek, emocje, ból w klatce piersiowej. Trzeba zaobserwować, czy akcja serca jest tylko szybka i mocna tak, jak na przykład podczas wysiłku fizycznego lub emocji, czy może (i to nieco bardziej niepokoi kardiologów) akcja serca jest niemiarowa, nierówna.
Pacjent powinien zwrócić uwagę, czy arytmii towarzyszą osłabienie, zawroty głowy, pogorszenie tolerancji wysiłku czy łatwiejsze męczenie się.

4) Nadciśnienie tętnicze

Dla lekarza kardiologa ważne będą wartości ciśnienia tętniczego mierzone przez pacjenta w domu. W gabinecie lekarskim często zdarza się, że z powodu stresu i emocji obserwujemy podwyższone wartości ciśnienia, znacznie wyższe niż te, które pacjent notuje u siebie w domu.
Istotne będą pomiary ciśnienia w spoczynku w kilku punktach czasowych (w miarę możliwości o stałej porze) w ciągu doby oraz w szczególnych sytuacjach – np. podczas bólu głowy, uczucia ucisku w klatce piersiowej, osłabienia czy zawrotów głowy.
Małą wartość dla lekarza mają jedynie pomiary ciśnienia tylko w sytuacji złego samopoczucia i zupełny brak wiedzy dotyczącej tych wartości na co dzień.

Na wizytę w Poradni Kardiologicznej należy zabrać ze sobą:
– leki lub listę leków z dawkowaniem,
– wyniki badań EKG, Holter EKG czy UKG wykonanych wcześniej,
– wyniki badań laboratoryjnych, zwłaszcza: glukoza, cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy, kreatynina, morfologia, TSH – jeśli były wykonywane,
– karty wypisowe z hospitalizacji zwłaszcza na Oddziałach Kardiologicznych,
– książeczkę pomiarów ciśnienia tętniczego i glikemii.