Holter ciśnieniowy (RR)

Holter ciśnieniowy (Holter RR) to urządzenie pozwalające na monitorowanie ciśnienia tętniczego i tętna (pulsu) w czasie całej doby. Niewielki aparat noszony przy pasku połączony jest z mankietem ciśnieniomierza na ramieniu. Pomiary wykonywane są automatycznie (częstość zaprogramowana przez lekarza) w ciągu dnia zazwyczaj co 15-30 minut oraz w nocy co 30-60 minut. Dodatkowo podczas monitorowania można wykonać również pomiar ręczny w sytuacji gorszego samopoczucia. Rejestracja ciśnienia tętniczego powinna być prowadzona w warunkach normalnej, codziennej aktywności. W momencie pomiaru należy wyprostować rękę i przerwać wykonywaną czynność. Niektóre aparaty powtarzają pomiar w sytuacji błędnej rejestracji.

Bardzo pomocne do wykonania analizy pomiarów będzie prowadzenie przez pacjenta dzienniczka zdarzeń: godziny przyjęcia leków, czas snu, godziny wysiłku fizycznego lub sytuacji dużego stresu.

Holter ciśnieniowy pozwala na:
– diagnozę i kontrolę nadciśnienia tętniczego
– ocenę skuteczności dotychczasowego leczenia
– ocenę ciśnienia tętniczego w nocy
– ocenę ciśnienia tętniczego w różnych sytuacjach (np. wysiłek, stres, emocje)
– wykrycie epizodów niedociśnienia tętniczego (hipotonii) jako przyczyn zasłabnięć czy omdleń