UKG serca (badanie echokardiograficzne)

Badanie echokardiograficzne serca (UKG serca, echo serca) to badanie ultrasonograficzne serca pozwalające na ocenę budowy i czynności mięśnia sercowego. Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania – podczas UKG pacjent leży zazwyczaj na lewym boku (czasem na wznak). W echokardiografii serca można ocenić wielkość jam serca (wymiary komór i przedsionków), dużych naczyń klatki piersiowej i funkcję zastawek serca (stopień zwężenia lub niedomykalności). Możliwa jest ocena kurczliwości globalnej i odcinkowej mięśnia lewej komory serca. Badanie UKG uwidacznia także objawy charakterystyczne dla nadciśnienia płucnego czy zatorowości płucnej.

UKG pozwala na:
– wykrycie i rozpoznanie wrodzonych wad serca
– wykrycie i rozpoznanie nabytych wad serca
– ocenę obecności cech choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego
– ocenę wymiarów aorty piersiowej (diagnostyka tętniaków aorty)
– wykrycie strukturalnych przyczyn zaburzeń rytmu serca
– wykrycie obecności płynu w worku osierdziowym
– wykrycie przyczyn objawów niewydolności serca (np. duszność, pogorszenie tolerancji wysiłku)
– ocenę funkcji protez zastawek serca
– ocenę przerostu mięśnia sercowego w przebiegu nadciśnienia tętniczego lub kardiomiopatii przerostowej
– wykrycie zmian, które mogą być szczególnie niebezpieczne u osób uprawiających wyczynowo sport
– ocenę funkcji serca u chorych podczas i po chemioterapii czy radioterapii chorób nowotworowych
– wykrycie cech zatorowości płucnej